У штаті Вермонт апостиль видає Джим Кондос, офіс державного секретаря Вермонта в Монпельє.

Документи, подані на апостиль у Вермонті, мають відповідати таким вимогам:

Свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб і смерть, подані для апостилювання або інші записи цивільного стану, мають бути оригіналами, завіреними копіями, виданими чиновником ради чи міста, Департаментом охорони здоров’я Вермонта або зберігачем державних архівів Вермонта.

Ваші документи повинні бути нотаріально засвідчені дійсним уповноваженим нотаріусом і містити штамп нотаріуса, підпис і дату нотаріального акту.
Щоб апостилізувати шкільні документи, наприклад дипломи або стенограми, видані Університетом Вермонта, Вам потрібні нотаріально завірені копії, видані директором або секретарем школи.