У штаті Вашингтон апостилі видає відділ державних корпорацій Державного секретаріату Вашингтона.

Документи, подані на апостиль у Вашингтоні, повинні відповідати таким вимогам:

Копії свідоцтв про народження, шлюбу та смерті, які подаються для апостилювання, мають бути засвідчені державним секретарем або працівником охорони здоров’я. Для свідоцтв про шлюб завірені копії повинні бути видані аудиторами округу, а для рішень про розірвання шлюбу вони повинні бути видані клерком вищого суду.

Для того щоб отримати апостиль на шкільні документи, видані коледжем або університетом, Вам потрібні завірені копії ваших документів, видані директором або секретарем університету, з печаткою школи.